Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây TIêu

Hiệp hội Hồ tiêu Phú Quốc
November 24, 2017
Châu Tài Nguyên
November 24, 2017

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây TIêu

  • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây TIêu
  • Địa chỉ: 322 Trường Chinh – P.Trà Bá – Tp.Pleiku – Gia Lai
  • Điện thoại: +84-59.3.748.643 
  • Fax: +84-59-3.747.758
  • Email: dangbadan2007@yahoo.com 
  • Người đại diện: Đặng Bá Đàn