Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lộc Ninh – Bình Phước

Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê
November 24, 2017
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước
November 24, 2017

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lộc Ninh – Bình Phước

  • Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lộc Ninh – Bình Phước
  • Địa chỉ: TT Lộc Ninh H. Lộc Ninh – Bình Phước
  • Điện thoại: +84-651-3.568.379 
  • Fax: +84-651-3.568.354
  • Email: abc@gmail.com 
  • Website:
  • Người đại diện: Hồ Thúc Tiên 
  • Di động: 0918 425.856