Hiệp hội Hồ tiêu – Nông sản huyện Chư Pưh

Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức
November 24, 2017
Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê
November 24, 2017

Hiệp hội Hồ tiêu – Nông sản huyện Chư Pưh

  • Hiệp hội Hồ tiêu – Nông sản huyện Chư Pưh
  • Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai
  • Điện thoại: 
  • Email: nghiakinhte@yahoo.com.vn
  •  Website:Người đại diện: Mr. Lưu Trung Nghĩa 
  • Di động: