LIÊN HỆ

Mọi thông tin liên lạc với Hiệp hội vui lòng liên hệ

  • Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
  • Địa chỉ: 135A Pasteur, Lầu 4, Quận 3, TP.HCM
  • Tel: +84.8.38.237.288 – 38.223.901
  • Fax: +84.8.38.223.901
  • Email: vpa@peppervietnam.com
  • Website:  www.peppervietnam.com